Nieuws

Op 7 februari 2018

Gespreksavond op vrijdag 23 februari, om 19:30 uur in het zaaltje van Café Welkom in Achterbos. N-VA Mol strikte twee straffe dames voor een interessante gespreksavond. Met Manuela Van Werde en Valerie Van Peel presenteren we jullie twee dames die meer dan hun mannetje staan in de lokale en …

Op 4 januari 2018

Op donderdag 18 januari organiseerde N-VA Mol in zaal Miloheem zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met als gastspreker Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. Onze nieuwjaarsreceptie was dit jaar een groot succes met ruim 160 aanwezige. N-VA Mol …

Op 21 december 2017, over deze onderwerpen: 3. Sociaal weefsel en OCMW, 8. Gezondheid

Met het oog op de verkiezingen in 2018 wil het Welzijns- en GezondheidsOverleg Regio Mol (afgekort WORM) de politici inspireren met concrete actiemogelijkheden voor de regeerperiode 2019-2024. Daartoe organiseerde de stuurgroep van het overleg van juni tot september 2017 een reeks themavergaderingen …

Blikvangers

  • Wijkbezoek Ezaart

    Op zondag 18 maart staat onze tent tussen 09:30 uur en 11:30 uur aan de kerk in Ezaart.
  • Straffe madammen in de politiek

    Vrijdag 23 februari, zaal Café Welkom (Achterbos). Iedereen welkom!