Nieuws

Op 17 mei 2020, over deze onderwerpen: Milieu en Natuur, Toerisme

Deze zomer zijn we allen toerist in eigen streek. Dat zetten we ook in de verf tijdens onze toeristische zomercampagne 'ZEN in Mol'. 'We willen met deze campagne inzetten op de kleine gelukmomentjes en de bezoekers laten kennis maken met de vele unieke plekjes in onze gemeente', zegt Schepen van …

Op 12 mei 2020, over deze onderwerpen: Jeugd

Ook tijdens de coronacrisis wil het gemeentebestuur zoveel mogelijk kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie een zinvolle en sportieve opvang- en vrijetijdsbesteding laten beleven. Concreet spreken we over de activiteiten van Grabbelpas, de zomeropvang door onze buitenschoolse kinderopvang en …

Op 7 mei 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Lokale economie

Om de corona-epidemie te bestrijden zijn sinds 14 maart de horecazaken en sinds 18 maart alle niet-essentiële handelszaken gesloten. Ter compensatie heeft de regering Jambon het systeem van de hinderpremies, gekend van o.a. wegenwerken, uitgebreid naar de getroffen handelszaken. De Vlaamse …