Milieu en Natuur

Minder energie verbruiken, de uitstoot van CO2 verminderen en afval vermijden, vallen goedkoper uit dan de problemen achteraf oplossen. Daarom moeten we de milieu- en klimaatproblemen daar aanpakken waar de effecten het grootst zijn, met name aan de bron.

EEN AMBITIEUZE GEMEENTE MET EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING

Klimaatverandering is één van de grote uitdagingen waarmee we de komende decennia te maken krijgen. Dit creëert ook een aantal opportuniteiten.

 • De gemeente voert een efficiënt energiebeleid dat in de eerste plaats de behoefte aan energie en warmte beperkt. We ondersteunen een ruimer aanbod aan hernieuwbare energie.
 • We stellen samen met de netbeheerder een gemeentelijk lichtplan op en zetten verder in op intelligente LED-verlichting.
 • Het gemeentelijk voertuigenpark wordt vergroend.
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld en zet maximaal in op de fiets voor eigen vervoer.
 • We volgen de energiebehoeften van onze gebouwen en scholen nauwkeurig op.
 • We bouwen een ‘klimaatreflex’ in over alle gemeentelijke diensten heen. Niet alleen voor de technische diensten, maar ook voor sociale zaken en voor welzijn.
 • We tekenen in op het vernieuwde Burgemeestersconvenant 2030 betreffende energieneutraliteit.
 • Waar mogelijk maakt de gemeente gebruik van duurzaam geproduceerde of gerecycleerde grondstoffen.

AFVALBELEID

Het basisprincipe waaruit N-VA Mol vertrekt is 'de vervuiler betaalt'.

Dit lijkt de logica zelf: wanneer je afval creëert, dien je ook te betalen voor de verwerking ervan. Wanneer er een financiële incentive tegenover staat, zal de verbruiker worden aangemoedigd om na te denken over zijn afvalproductie en (hopelijk) zijn gedrag aanpassen.

Het ophalen van papier dient voor ons ook in de toekomst gratis te blijven.

ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN

Zwerfvuil en sluikstorten blijven een groot probleem. N-VA Mol wil hierop extra inzetten via de volgende systemen.

 • Het aantal netheidsverantwoordelijken dient te worden verhoogd.
 • We blijven inzetten op het sensibiliseren van de bevolking met een focus op zwerfvuil- en afvalgevoelige plaatsen zoals scholen, kermissen , braderijen….
 • De pakkans voor sluikstorters dient vergroot te worden. G.A.S -sancties zijn hier dienstig.

Nieuws over dit onderwerp

Watergevoelige openruimtegebieden

Op 15 december 2023 keurde de Vlaamse Regering de voorlopige aanduiding goed van 44 watergevoelige openruimtegebieden in de provincie Antwerpen, waaronder ‘Centrum Zuid – Bresserdijk’, ‘Centrum Zuid – …

Anneleen Dom nieuwe schepen

Eerste schepen André Verbeke stopte omwille van persoonlijke redenen als schepen en gemeenteraadslid. Anneleen Dom volgt hem op als schepen en Lena Lenaerts zal André opvolgen in de gemeenteraad …

Meer groen in de uitgaansbuurt

Het gemeentebestuur bracht vandaag de definitieve plannen naar buiten van de heraanleg van de uitgaansbuurt in het Centrum. De omgeving van de Corbiestraat, het Santo Thomasplein en het Rondplein zal …