Lokaal werk

Pittig en attractief?

Mol ‘Pittig en Attractief‘. Deze slogan prijkt op de website van de gemeente Mol, op vlaggen en banners, informatiebladen, en zelfs op facturen en briefpapier. Voor buitenstaanders klinkt dit nog aanlokkelijk - alhoewel ze deze aspecten bij een bezoek aan Mol slechts moeizaam ontdekken. Voor de Mollenaar klinkt dit in ieder geval als een lege doos want onze gemeente heeft de laatste jaren fors ingeboet aan attractiviteit door verkeerde beleidskeuzes o.a. inzake toerisme, cultuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit, en de gemeente mist een levendig centrum. Bovendien worden haar gehuchten verwaarloosd. De weinige initiatieven die van de grond komen gaan meestal van externe organisatoren uit en kunnen slechts zelden rekenen op gemeentelijke steun.

De N-VA te Mol wil er voor zorgen dat deze slogan opnieuw inhoud krijgt zodat we weer met fierheid in Mol kunnen wonen. Met een bestuursploeg die de nodige budgettaire maatregelen durft te nemen om de ontspoorde financiën van de gemeente terug op orde te stellen. Pas dan zal de gemeente in staat zijn haar leus te bewaarheden.

Elk jaar beetje achteruit

Het gemeentebestuur slaagt er niet in om met een wervend verhaal voor deze gemeente te komen. Er is geen visie en ambitie om deze gemeente nieuw leven in te blazen. Elk jaar gaan we een beetje verder achteruit: meer leegstand, minder leven in de brouwerij, minder gezelligheid  ... De problemen op vlak van mobiliteit, parkeerbeleid en veiligheid geraken maar niet opgelost. In het beste geval wordt er op de winkel gepast

Fier op onze gemeente

Met de N-VA zijn wij fier op onze gemeente. Het potentieel is enorm. De Mollenaar heeft recht op een gemeentebestuur dat dit kan waarmaken. De Mollenaar verdient beter.

 

Met de N-VA staat er alvast een ploeg klaar om beter te doen! Afspraak in 2018.