Veiligheid

Voor de N-VA is veiligheid een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Burgers zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander. Via een systematische bevraging moet het (on)veiligheidsgevoel van de bevolking in kaart gebracht worden.

De gemeente en de lokale politie moeten zelf actief inzetten op de preventie van criminaliteit en overlast en via een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid het gevoel van straffeloosheid van onveiligheid bij de burger aanpakken.

Tegen overlast en kleine criminaliteit zetten we de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in. Deze GAS wordt gehanteerd om problemen aan te pakken, niet om alles en iedereen te viseren. Leefbaarheid blijft het basisbegrip.

DE STRIJD TEGEN DRUGS OPVOEREN

De visie van N-VA Mol op drugs is duidelijk: drugsgebruik wordt niet getolereerd. We moeten streven naar een drugsvrije samenleving en voorkomen is beter dan genezen. Een gedoogbeleid staat haaks op ontrading en verhindert een daadkrachtige aanpak. In veel gevallen leidt drugsgebruik bovendien tot overlast, geweld of crimineel gedrag.

Een breed gedragen multidisciplinaire aanpak, liefst zelfs boven het gemeentelijke niveau dringt zich op.

  • De N-VA beschouwt drugsgebruikers niet als slachtoffer, maar wel als patiënt.
  • We moeten volop inzetten op preventie. De gemeente kan hiervoor een drugspreventiemedewerker aanduiden, die educatieve en/of sensibiliseringsacties opzet en die tevens experimenterende jongeren en hun omgeving begeleidt. In deze optiek wensen wij de samenwerking met JAC te bestendigen en zo nodig te verstevigen.

Nieuws over dit onderwerp

50 jaar verkeerspark

In Mol is vandaag een bijzondere verjaardag gevierd. Want het verkeerseducatief centrum, ook wel gekend als het verkeerspark, bestaat 50 jaar. Jaarlijks krijgt het centrum meer dan 2000 Molse lagere …

Leerlingen ervaren gevaren van spoorlopen

Enkele honderden Molse scholieren hebben vandaag over de treinsporen gelopen. Niet in het echt gelukkig, maar via virtual reality. Dat deden ze in sensibiliseringsactie 'The Floor' van Infrabel. Via …