Financiën

De gemeente functioneert met het geld van de burger. Met dat geld moet omzichtig worden omgesprongen. Een transparant financieel beleid, met een begroting in evenwicht is dan ook cruciaal.

Daarbij moeten we, zeker in de huidige budgettaire context, keuzes durven maken. Als N-VA Mol willen we nadrukkelijk inzetten op investeringen en besparen op exploitatie. Blijven investeren is noodzakelijk, terwijl het overheidsbeslag zonder twijfel beperkt moet worden.

Om dat te bereiken mag wat ons betreft geen gebruik gemaakt worden van oppervlakkig oplapwerk. Wel integendeel, de N-VA Mol wil werk maken van structurele maatregelen. Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de korte als de lange termijn; enige voorzichtigheid is in dat verband geboden.

Nieuws over dit onderwerp

Anneleen Dom nieuwe schepen

Eerste schepen André Verbeke stopte omwille van persoonlijke redenen als schepen en gemeenteraadslid. Anneleen Dom volgt hem op als schepen en Lena Lenaerts zal André opvolgen in de gemeenteraad …