Financiën

De gemeente functioneert met het geld van de burger. Met dat geld moet omzichtig worden omgesprongen. Een transparant financieel beleid, met een begroting in evenwicht is dan ook cruciaal.

Daarbij moeten we, zeker in de huidige budgettaire context, keuzes durven maken. Als N-VA Mol willen we nadrukkelijk inzetten op investeringen en besparen op exploitatie. Blijven investeren is noodzakelijk, terwijl het overheidsbeslag zonder twijfel beperkt moet worden.

Om dat te bereiken mag wat ons betreft geen gebruik gemaakt worden van oppervlakkig oplapwerk. Wel integendeel, de N-VA Mol wil werk maken van structurele maatregelen. Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de korte als de lange termijn; enige voorzichtigheid is in dat verband geboden.

Nieuws over dit onderwerp

Coronacrisis - Hinderpremie voor ondernemingen

Om de corona-epidemie te bestrijden zijn sinds 14 maart de horecazaken en sinds 18 maart alle niet-essentiële handelszaken gesloten. Ter compensatie heeft de regering Jambon het systeem van de …