Beperkter Grabbelpas-aanbod deze zomer

Op 12 mei 2020, over deze onderwerpen: Jeugd

Ook tijdens de coronacrisis wil het gemeentebestuur zoveel mogelijk kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie een zinvolle en sportieve opvang- en vrijetijdsbesteding laten beleven. Concreet spreken we over de activiteiten van Grabbelpas, de zomeropvang door onze buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking op Galbergen. Achter de schermen wordt er tussen de drie initiatieven nauw samengewerkt en wordt alles op elkaar afgestemd. De definitieve invulling van elk initiatief is op dit moment nog onduidelijk en hangt af van de coronamaatregelen die deze zomer zullen gelden. Verdere concrete informatie volgt de komende weken.

'Jammer genoeg kunnen we nu nog niet meer duidelijkheid verschaffen', zegt Schepen van Jeugd Hans De Groof, 'Afhankelijk van de mogelijkheden die de Nationale Veiligheidsraad toelaat, proberen we toch zoveel mogelijk ‘coronaproof’ te organiseren.'

Grabbelpas

Het grabbelpasprogramma voor de zomervakantie dat eerder al werd gelanceerd, is gewijzigd. De afdeling jeugd en sport werkte een vereenvoudigd en kwalitatief aanbod jeugd- en sportactiviteiten uit. Je vindt het nieuwe aanbod op www.gemeentemol.be/grabbelpas.

Buitenschoolse kinderopvang

De online inschrijvingen voor de buitenschoolse kinderopvang voor juli en augustus werden uitgesteld tot zaterdag 23 mei. Ouders die op 23 mei reserveren voor de buitenschoolse kinderopvang, kunnen ten laatste op 28 mei gratis annuleren.

Door de coronacrisis is het nog onduidelijk hoe, waar en met welke capaciteit de opvang tijdens de zomervakantie georganiseerd mag worden.

Speelplein Galbergen

De monitoren van Speelplein Galbergen bekijken momenteel hoe zij hun zomeraanbod vorm kunnen geven. Ook het eventuele gelijkstellen van de uren met deze van de buitenschoolse kinderopvang en Grabbelpas behoort tot de opties. Ook voor de speelpleinwerking wordt gedacht aan vooraf (online) inschrijven en wordt bekeken welke ruimtes en terreinen op het domein kunnen ingezet worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is