Onderzoek naar historische bodemverontreiniging

Op 4 maart 2020, over deze onderwerpen: Milieu en Natuur, Sport, Volksgezondheid

Een milieuonderzoeksbureau zal de komende maanden in opdracht van het gemeentebestuur een bodemonderzoek uitvoeren op de sportsite in Donk. Dit onderzoek volgt uit de Vlaamse doelstellingen om tegen 2036 voor alle historische bodemverontreiniging ten minste de sanering op te starten. De percelen van de sportsite in Donk zijn aangeduid als 'risicogronden'. De resultaten van het bodemonderzoek bepalen het verdere verloop.

'Er is op dit moment geen gevaar voor de volksgezondheid', zegt Schepen van Sport Hans De Groof, 'de sportactiviteiten kunnen gewoon veilig blijven doorgaan. Dit werd ook bevestigd na een eerste controle door het studiebureau.'

Het gaat hier om een historische asbestvervuiling, waarbij er asbest in gebonden toestand in de grond zit. Asbest is enkel gevaarlijk wanneer het in ongebonden toestand verstuift en kan worden ingeademd. Omdat de asbest in de grond zit is dit gevaar er niet.

Ook engageert het gemeentebestuur zich om de hinder voor de clubs tot het absolute minimum te beperken en alles na de werken te herstellen.

Meer informatie vind je op de website van de gemeente Mol: www.https://www.gemeentemol.be/sportterreinendonk of via communicatie [at] gemeentemol.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is