Het engagement dat iedereen meetelt stopt niet aan de gemeentegrens

Op 14 januari 2020, over deze onderwerpen: Ontwikkelingssamenwerking

“De gemeente Mol is solidair met steden in het Zuiden”

Zo staat het in het meerjarenplan van de gemeente Mol 2020 - 2025 zoals dit onlangs op de gemeenteraad werd aangenomen.

Wat er vandaag in de wereld gebeurt heeft ook zijn impact op de inwoners van Mol. Denk aan de gevolgen van de financiële crisis, van de klimaatverandering, van de verstedelijking, van migratie.De gevolgen hiervan zijn ook ónze uitdagingen als lokaal bestuur. In dat licht is samenwerken met het Zuiden meer dan ooit de boodschap.

Aan die samenwerking geven wij als gemeente vorm door het onderhouden en uitdiepen van één of meerdere stedenbanden. Mol onderhoudt zo een stedenband met Santo Tomas in Nicaragua en een met Kara Kara in Niger.
Een stedenband is een officieel samenwerkingsverband tussen twee lokale besturen waarbij de wederzijdse opbouw van bestuurlijke capaciteit en de versterking van plaatselijke democratiseringsprocessen centraal staan.
Tegelijk is dit initiatief verankerd in Molse lokale comité’s waar vrijwilligers zich inzetten om initiatieven in de zustergemeenten te ondersteunen. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is onze partner om dit mee te ondersteunen.

Begin december 2019 namen wij vanuit de gemeente Mol deel aan een initiatief waarin onze betrokkenheid op Kara Kara (Niger) centraal stond.

Van 2 tot en met 6 december 2019 organiseerde VVSG in de stad Bohicon in Benin (West-Afrika) een conferentie van Vlaamse gemeenten en hun stedenbandpartners uit West-Afrika.

In totaal waren er 50 deelnemers , de helft uit Vlaanderen én de helft uit West-Afrika. Vanuit Mol namen deel: Annelies Daems (van de Dienst Samenlevingsopbouw), Geerd Van den Abbeele (vrijwilliger van het Kara Kara Komité) en ikzelf als schepen van Ontwikkelingssamenwerking. Onze zustergemeente Kara Kara stuurde eveneens 3 deelnemers: de vrouwelijke vice burgemeester , de verantwoordelijke van onze NGO partner Reve en de heer Mamane, een vrijwilliger van het eerste uur die ooit Economie in Montpellier (Frankrijk) studeerde en daarna naar Kara Kara terugkeerde .
Gedurende 5 dagen werden we met zijn allen ondergedompeld in de 17 “Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen” zoals die door de verenigde Naties zijn afgekondigd. Samen bespraken we de uitdagingen en opportuniteiten voor onze stedenband, nu en in de toekomst. We bezochten ook een aantal lopende projecten in de buurt waaronder een gereorganiseerde lokale markt inclusief de sanitaire voorzieningen, een coöperatieve van jongeren die lokaal vruchtensap produceren en commercialiseren, een technische school met verschillende ateliers en moestuin en tenslotte kregen we inkijk in de organisatie van de burgerlijke stand in een lokale gemeente .
Het was een interessante , leerrijke ervaring voor onszelf en voor onze collega’s uit Kara Kara.

Met dank aan de VVSG om dit mogelijk te maken en aan mijn collega’s van het College van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad van Mol om dit mee te ondersteunen.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is