Ontwikkelingssamenwerking

“De gemeente Mol is solidair met steden in het Zuiden”

Zo staat het in het meerjarenplan van de gemeente Mol 2020 - 2025 zoals dit onlangs op de gemeenteraad werd aangenomen.

Wat er vandaag in de wereld gebeurt heeft ook zijn impact op de inwoners van Mol. Denk aan de gevolgen van de financiële crisis, van de klimaatverandering, van de verstedelijking, van migratie.De gevolgen hiervan zijn ook ónze uitdagingen als lokaal bestuur. In dat licht is samenwerken met het Zuiden meer dan ooit de boodschap.

Aan die samenwerking geven wij als gemeente vorm door het onderhouden en uitdiepen van één of meerdere stedenbanden. Mol onderhoudt zo een stedenband met Santo Tomas in Nicaragua en een met Kara Kara in Niger.
Een stedenband is een officieel samenwerkingsverband tussen twee lokale besturen waarbij de wederzijdse opbouw van bestuurlijke capaciteit en de versterking van plaatselijke democratiseringsprocessen centraal staan.
Tegelijk is dit initiatief verankerd in Molse lokale comité’s waar vrijwilligers zich inzetten om initiatieven in de zustergemeenten te ondersteunen. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is onze partner om dit mee te ondersteunen.

Nieuws over dit onderwerp